Terug naar de homepage

Thema 1: Zorg regelen


Wie niet op eigen kracht deel kan nemen aan het dagelijks leven (onderwijs, werk, vrije tijdsbesteding, functioneren in het gezin), doet in eerste instantie een beroep op hulp van naasten. Op hulp van mantelzorgers, zoals jij. De persoon die een beroep op je doet, is vaak iemand die je dierbaar is.

In dit thema breng je jouw mantelzorgsituatie in kaart: welke zorg is nodig voor degene voor wie jij zorgt en hoe regel je deze zorg?