Terug naar de homepage

Thema 2: Zorg delen


Tijdig hulp vragen

Overbelasting ligt bij werkende mantelzorgers al snel op de loer. Het kan veel voldoening geven om voor een naaste te zorgen, maar vergeet ook niet om voor jezelf te zorgen. Tijdig hulp van anderen inroepen en de zorg goed organiseren, helpt je bij het combineren van je werk en zorgtaken.

Gebruik je netwerk en dat van je naaste

Het is goed om te beseffen dat je het niet allemaal alleen hoeft doen. Een sociaal netwerk is belangrijk. Niet alleen heeft degene die je verzorgt een netwerk waar je een beroep op kunt doen, zelf heb je natuurlijk ook een netwerk. Zo'n netwerk is vaak groter dan je denkt. Maar hoe breng je dat in kaart? En hoe kun je met dit netwerk de zorg delen voor je naaste?