Terug naar de homepage

Thema 1: Wettelijke regelingen


Binnen iedere organisatie worden regelingen en faciliteiten geboden waar jij als mantelzorger gebruik van kunt maken. Dit zijn de wettelijke verlofregelingen en eventueel cao-afspraken die een organisatie heeft gemaakt.

Wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waar je een beroep op kunt doen, zijn:

  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof
  • Calamiteitenverlof
  • Wet Flexibel Werken

Lees mee hierover in de kennisbank.

Cao

Ook in cao's staan steeds vaker afspraken om werk en privé beter te combineren en werknemers 'duurzaam inzetbaar' te houden. Denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid. Maar ook wordt in steeds meer cao's mantelzorg apart genoemd.

Ken jij de mogelijkheden binnen jouw organisatie?